Thank you!
Please note that all the comments are monitored.

Swearing, insults and ADVERTISEMENTS are not allowed.

Thank you!
Private Contact
If you would like to contact us privately regarding any queries, send us an e-mail using our contact form. All e-mails are strictly confident.
Visitors Comments
on Sunday, 14th December, 2014 - 07:36:19, Malta dilettant said:
nixtieq nigbed l attenzjoni dwar in nuqqas ta responsabilita li ttihdet il bierah minn naha tal mrc biex ma jinxtelx id dawl tal korsa ghal l ahhar tigrija li ngriet fi dlam cappa briskju kbir ghal gerrejja u ghaz zwiemel u nuqqas ta rispett ghas sidien.pretendejt ukoll bhala dilettant li fuq dan tidhol tiehu decisjoni il hoada ghax dan hu xoghla mhux tajjeb li l hoada tkun ghax show biss bhall ma kienet il bierah fdan ir rigward jew ghandna hoada bis sarima?
on Friday, 5th September, 2014 - 12:21:32, Norway Lisa said:
Hey! Is there a trotter horse named Midnight News in this stable? :)
on Monday, 17th February, 2014 - 12:48:51, Malta Owner said:
Nixtieq nigbed l-attenzjoni ta' Sur Chairman, nistghu ahna l-gerreja inkunu nafu fejn qed ikunu l-pulizija li suppost qed jiehdu hsieb li l-karozzi ma jghaddux mit-triq ta' hdejn il-korsa waqt tigrijiet?? Sahha anka fost il-gimgha jghaddu gas down u anke l-Arriva qed tghaddi minn hemm!! Nispera li jittiehdu passi qabel isir xi incident iehor,ghax imbaghad wara kulhadd gharef. Barra minn hekk bhalma kulhadd jaf il-bierah it-tigrijiet hadu hin twil biex isiru habba problema tal-gwienah tal-karozza, hija xi haga tal-misthija li apparti Sibt thassru xi tigrijiet tal-ponijiet minhabba l-istess raguni imma din id-darba bil-karozza l-ohra u l-bierah kien hemm listess problema fuq il-karozza l-ohra. Misskom tghatu kaz u jsirilhom service sew dawn il-karozzi jekk tridu izommu livell gholi,jew ghalmenu jkun hemm mechanic apposta fuq dawn il-hsarat ghal-waqt it-tigrijiet mhux ikollok ziemel preparat ghat-tigrija u jghoqod jistenna dak il-hin kollu. Nispera li dawn l-ilmenti ma jaqawx fuq widnejn torox. Grazzi Hafna.
on Friday, 31st January, 2014 - 12:19:14, Malta Owner said:
Ma nafxjekk tistawx tamlu xi haga? It-tigrijiet live fuq ir-racebets mahniex narawhom jew tara ftit minhom!!!! Grazzi
on Saturday, 25th January, 2014 - 11:03:16, Malta jake mifsud said:
ziemel b 399 536 kr rebh fejn jaghdi malta?
on Wednesday, 1st January, 2014 - 19:50:08, Malta MTR Admin said:
To: Joseph Bezzina

Ziemel b'dawk il-premijiet ikollu 500punt
on Tuesday, 24th December, 2013 - 08:11:06, Malta Joseph Bezzina said:
Ziemel Daniz b rebh ta 657,000 Dkk...kemm ikollu punti?
on Monday, 23rd December, 2013 - 14:35:01, Malta noel said:
Qed insaqsi jekk il-karozza tal-judges ghadhiex tigbed l-attenzjoni waqt it-tiġrija. Jista' jkun li hemm xi judges ohrajn li qed jiddeciedu t-tigrija minflokhom minn wara l-kwinti? Iddiżgustati kemm l-owners u kemm hafna mill-punters!
on Wednesday, 4th December, 2013 - 13:56:17, Malta Owner said:
Fil-waqfa ta wara l-Festi tal-Milied ser tinqala l-korsa u ser jitfaghula izjed ramel? Grazzi.
on Sunday, 1st December, 2013 - 20:11:31, Malta keith formoza said:
Nixtieq namel hsieb zghir u semplici li waqt t tigrijiet ghaliex ma ghadiex tinalaq ghal karozzi ...? Qeq jkun hemm hafna karozzi dehlin u hergin u bkonseqwenza ta dan qed jkun hemm hafna tfixkil kemm ghaz zwiemel u ghas sidin taghhom. Niftakar mhux hafna zmien ilu li kienet tinalaq bil barriers ligeneralment kienet massa bil pulizija. GRAZZI NISPERA LI TIEHDU AZZJONI
« PreviousPage 1/257Next »
Submit Comment
Name
E-mail
Country
Comment
Verify Captcha Image Reload Image

Website developed and maintained by:
Josef George Orland & Mike Orland
Property of www.orlandev.com